Vereniging Vrienden van De Mantelmeeuw.

Open ochtend Hospice De Mantelmeeuw

 

Zaterdag 2 juli 2022 tussen 10.00 tot 12.00 uur.

Open ochtend Hospice De Mantelmeeuw, Meeuwenlaan 14, Woerden.

Iedereen die belangstelling heeft voor het vrijwilligerswerk in het Hospice en/of bij terminaal zieke mensen in de thuissituatie, of die zich wil laten informeren over de zorgmogelijkheden is van harte welkom op deze ochtend. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden.

Voor wie nu of op termijn gebruik wil maken van de zorg in het Woerdense hospice De Mantelmeeuw, kan het prettig zijn vooraf al een keer te komen kijken. De genoeglijke sfeer van bijvoorbeeld de huiskamer en de bewonerskamers is moeilijk uit te leggen, maar wie  het zelf kan  ervaren kan zich beter een beeld vormen.  De open ochtenden elke eerste zaterdag van de maand zijn daar een mooie laagdrempelige gelegenheid voor.  Ook wanneer u zich wil oriënteren op de functie van vrijwilliger. U bent ook welkom als u gewoon interesse heeft in het werk van De Mantelmeeuw.

Nieuwsbrief april 2022

De nieuwsbrief Vrienden van de Mantelmeeuw april 2022 is uitgekomen.

 

Nieuwsbrief april 2022

Digitale consultatieronde in plaats van Ledenvergadering

De leden van de Vereniging Vrienden van de Mantelmeeuw hebben bericht ontvangen dat er dit jaar een digitale consultatieronde gehouden wordt in plaats van een Ledenvergadering. De documenten waar in de betreffende brief over gesproken werd vindt u hier en op de ANBI pagina van deze website.

Bericht over de digitale consultatieronde aan de leden van de Vereniging Vrienden van de Mantelmeeuw dd. 16 december 2020

Het verslag van de ledenvergadering op 7 mei 2019

Het jaarverslag over 2019

De begroting voor 2020

Reageren kan tot 15 januari 2021. In het bericht staat op welke wijze u dit kunt doen.

Uitnodiging algemene ledenvergadering

Op 7 mei 2019 zal de algemene ledenvergadering van Vrienden van de Mantelmeeuw gehouden worden.

De vergadering begint om 20.00 uur in het tuinhuis achter Hospice de Mantelmeeuw, Meeuwenlaan 14 te Woerden.

U kunt hier de agenda, en de bijbehorende documenten bekijken

Verslag van de algemene ledenvergadering  2018

Het jaarverslag over 2018

Begroting voor 2019

Het financieel jaarverslag 2018

Verslag Kascontrole commissie

Mantelmeeuw met kerstkoren op Winter Fair Woerden

De Mantelmeeuw (hospice en terminale thuiszorg) staat op vrijdag 8 en zaterdag 9 december met een ‘mini-kerstkorenfestival’ op Winter Fair Woerden. Op het ‘Straatvoer’-plein brengen verschillende koren sfeervolle kerstmuziek ten gehore. Vrijwilligers  van De Mantelmeeuw bemannen een kraam, waar ze heerlijke zelfgebakken kersttulbanden en kerstcakes verkopen. Zeven koren en een pianist krijgen er een podium om hun luisteraars in kerststemming te brengen met vrolijke en stemmige kerstliedjes.

 

Heel de Mantelmeeuw bakt

“Heel De Mantelmeeuw bakt ook dit jaar weer”, zegt Mantelmeeuw-vrijwilliger Margriet Sijm. Net zoals zij kruipen heel veel zorgvrijwilligers van De Mantelmeeuw deze week achter hun fornuis om de lekkerste  kersttulbanden, Moscovische tulbanden en kerstcakes te bakken. Die worden op 8 en 9 december in de kerstkraam aangeboden aan wie het eerst komt – want vorig jaar was het kerstgebak al snel uitverkocht.

 

Acht mini-kerstconcertjes

Koren uit de regio tracteren bezoekers van de Winter Fair Woerden  op vrijdag (16.00-21.00 uur) en zaterdag (10.00-17.00 uur) op een mini-kerstconcertje. Het Moluks kerkkoor GIM, pianist Henk van Gent, de koren Rhythm &Friends, Popvoices, Ludiek, Encore, Chaverim en theaterkoor Marcello verrassen marktbezoekers met kerstmuziek in heel veel verschillende stijlen. Een aantal koren  nam ook deel aan het Korenfestival in oktober dit jaar. De Mantelmeeuw organiseert het Korenfestival traditioneel om de twee jaar.

 

Betekenisvol

Met het mini-kerstkorenfestival tijdens de Winter Fair vraagt De Mantelmeeuw aandacht voor de warmte en zorg waarmee haar vrijwilligers mensen helpen het leven tot het einde toe betekenisvol te beleven. Muziek als verbindende factor.

Stichting De Mantelmeeuw in Woerden ondersteunt mensen in de laatste fase van hun bestaan. Met hulp van getrainde vrijwilligers kunnen terminale patiënten op een waardige en persoonlijke manier afscheid nemen van het leven. Dat kan niet alleen in het hospice aan de Meeuwenlaan maar juist  ook – wat mensen vaak graag willen – thuis. Niet iedereen weet dat thuiszorgvrijwilligers van De Mantelmeeuw mensen in hun laatste levensfase en hun mantelzorgers ook thuis kunnen ondersteunen.

Korenfestival met zeven koren uit Groene Hart op Woerdense Kerkplein

 

 

Zeven zangkoren uit het Groene Hart zingen zaterdag 7 oktober op een groot podium op het Kerkplein in Woerden. Samen geven ze kleur en inhoud aan het Korenfestival, dat Stichting de Mantelmeeuw (hospice en thuiszorg in Woerden) de bezoekers van het Kerkplein gratis aanbiedt.  De koren treden, in een mix van muziekstijlen, op van 10.30 tot 17.30 uur.

De Mantelmeeuw organiseert elke twee jaar een Korenfestival onder het motto ‘Voices for hospices’ om aandacht te vragen voor de wereldwijde hospicebeweging en meer specifiek de palliatieve zorg door vrijwilligers bij mensen thuis en in het hospice aan de Meeuwenlaan.

 

Afwisselend repertoire

Het podium is zaterdag 7 oktober voor gemengd Gospelkoor Miracles (Woerden), gemengd koor Encore (Kockengen),  mannenkoor IJsselzangers (Montfoort), vrouwenkoor Ludiek (Linschoten), gemengd Theaterkoor Marcello (Montfoort), mannenkoor Zanglust (Linschoten) en gemengd koor Sterk Spul (Linschoten).

De koren zingen elk hun eigen, heel afwisselende repertoire. Dat varieert van wereldmuziek tot zeemansliederen, van pop en musicalliedjes tot gevoelige ballads. Voor elke muziekliefhebber is op het Kerkplein zaterdag iets moois te beluisteren. Om 17.20 uur is er een gezamenlijke meerstemmige afsluiting van het festival.

 

Veel te beleven

Rondom de kooroptredens is op het Kerkplein nog veel meer te beleven. De Mantelmeeuw zorgt met banken en tafels voor een gezellig Mantelmeeuw-terras. Daar wordt de bezoekers van het Korenfestival door medewerkers van Brownies&downieS een gratis kopje koffie of thee geserveerd.

Burgemeester Victor Molkenboer van Woerden (tevens ambassadeur van De Mantelmeeuw) opent het festival om 10.30 uur. In kramen aan het Kerkplein is onder meer informatie te vinden over het hospice en de thuiszorg, de Stichting Chipata, Vrijwilligershulp voor u!, Friends4Owen en ‘Het Kompas bij Verlies’, een inloopcafé op diezelfde zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur bij El Rey in de Rijnstraat.

 

Thuiszorgfilmpje

Zaterdag 7 oktober is tijdens het Korenfestival ook de première van een ontroerend filmpje over de thuiszorg door Mantelmeeuw-vrijwilligers. Dit twee minuten durende filmpje, waarin thuiszorgvrijwilligers worden gevolgd tijdens hun bijzondere werk, wordt gedurende de dag meermalen vertoond.

Wie wil, kan zich aanmelden als Vriend van de Mantelmeeuw , dat dit jaar graag de 1500e donateur verwelkomt.

De Mantelmeeuw is voor de financiering van haar werkzaamheden afhankelijk van vrijwilligers, donaties en sponsoring. Bedrijfsleven en instellingen in Woerden hebben er met hun royale steun voor gezorgd dat De Mantelmeeuw dit Korenfestival voor de vierde keer in haar bestaan kan organiseren.

Meer informatie over het programma op 7 oktober is te vinden op de website van de Mantelmeeuw  www.demantelmeeuw.nl.

Belastingvrij schenken

Voor periodieke schenkingen (minimaal vijf jaar achtereen jaarlijks een ongeveer gelijk bedrag) gold vroeger de noodzaak van een notariële akte. Dat is niet meer nodig: de onderlinge afspraak kan nu op een formulier worden vastgelegd, en er is geen drempelbedrag. Het formulier is hier te downloaden. Op die manier vastgelegde schenkingen komen voor 100% en zonder maximum in aanmerking voor aftrek bij uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Ook eenmalige schenkingen uit een nalatenschap worden door de fiscus vriendelijk behandeld. Als ANBI-instelling hoeft De Mantelmeeuw er geen erfbelasting over te betalen: het volledige bedrag komt dus ten goede aan het hospice en de vrijwilliger thuiszorg.

Open dag 19 september

Open dag wegens 15 jaar hospice De Mantelmeeuw. Zaterdag 19 september.

Met als thema: “van betekenis tot het einde”.

Wat voor iemand van betekenis is in het leven kan heel verschillend zijn. Hoe je geleefd hebt en je kijk op het leven wat nog voor je ligt (lang of kort) is hierop van invloed. Door hierover te spreken met mensen in je omgeving  laat je weten wat voor jou van betekenis is. Daarbij is het aan een ieder hoeveel en wat je wilt delen. Anderen om je heen kunnen dan van betekenis zijn op de momenten dat je dit nodig hebt doordat ze op de hoogte zijn van je wensen.

Verschillende activiteiten tijdens de Open dag zullen in meer of mindere mate een relatie hebben met dit thema.

Om 11 uur zal de dag op bijzondere wijze geopend worden door onze ambassadeur burgemeester Victor Molkenboer.

U bent van harte welkom tussen 11 en 16 uur voor een kopje koffie/thee met wat lekkers of een drankje. De gehele dag vinden er verschillende activiteiten plaats. Voor de tijdstippen en locaties op het erf leest u hieronder het definitieve programma.

Op de oprit naast het hospice zullen er een aantal kramen staan:

* Boekhandel Libris met mooie, bijzondere en interessante boeken rond thema.

* Het netwerk Informele organisaties in Woerden met informatie over de aangesloten vrijwilligersorganisaties waar men een beroep op kan doen bij verschillende ondersteuningsvragen. Van betekenis zijn voor een ander is vaak wat mensen beweegt die werkzaam zijn bij deze organisaties.

* Stichting de Regenboogboom die kinderen van 0 tot 100 jaar laat ontdekken hoe ze zelf de kracht in zich hebben een gevoel van veiligheid en vrijheid te kunnen scheppen in tijden dat het moeilijk is of bij ziekte. Zie ook regenboogboom.nl

* Inloophuis Leven met kanker, een ontspannen ontmoetingsplaats in Woerden voor mensen die leven met kanker en hun naasten.

* Stichting de Mantelmeeuw, onze eigen kraam met informatie en verkoop bundel ‘Laatste Zwaai’ van Trudy ten Have.

In de schuur welke is omgebouwd tot een intiem klein theater:

* Vertoning van de film rond het hospice gemaakt in 2010 door Olaf Schuur en eerder te zien geweest op onze vorige open dag en nog steeds actueel. Om 11.15 uur en 14.30 uur.

* Voordrachten uit de bundel ‘Laatste zwaai’ door de auteur zelf, Trudy ten Have. Om 12.15 uur en 15.15 uur.

Doorlopend in de tuin rond het hospice:

* De gedichtenboom met Maartje van den Bosch: “Om mijn poëzie op een speelse wijze aan de man te brengen,  transformeer ik tijdens de open dag de catalpa boom tot ‘dromenboom’.

Allerlei voorwerpen die ik er in hang, verwijzen naar mijn gedichten. De bezoeker mag iets aanwijzen en ik kies er mijn gedicht bij. Het contact dat via de poëzie ontstaat met het publiek, is fantastisch.”

* Beeldhouwer Roel Bos laat de betekenis zien van deze kunstvorm en hoe de eigen ideeën en gedachten hun weg vinden in het materiaal.

* De beleving van eten. Eten is meer dan alleen voedsel tot je nemen. Eten is geur, kleur, smaak. Is herinneringen aan vroeger of een dierbaar persoon. Is van betekenis om de dag een beetje te kleuren en ervan te genieten. De kookvrijwilligers van de Mantelmeeuw geven betekenis aan elke maaltijd, hoe klein dit soms ook is en laten dit zien op de Open dag.

Kantoor van het tuinhuis:

* De verhalencirkel. Schuif eens aan en hoor hoe de verhalencirkel een rol kan spelen om erachter te komen wat een ander bezig houdt. De Verhalencirkel is een speels hulpmiddel waarmee je in gesprek kunt gaan over levensvragen. In een 1-op-1 gesprek of in een groep, met iemand die je al langer kent, of iemand die je juist beter wilt leren kennen. Zo kan je erachter komen wat voor de ander van betekenis is en hoe jij van betekenis kan zijn.

* Om 13 uur. Bloemengroetjes maken. Soms is juist dat kleine zo van betekenis. Met hele eenvoudige materialen een klein bloemengroetje maken, wat meegenomen kan worden om aan een dierbare te geven of om zelf van te genieten. Bloemen spelen ook altijd een rol van betekenis binnen het Hospice.

Vergaderzaal van het tuinhuis:

* Expositie schilderijen gemaakt door gasten van het Inloophuis Leven met kanker onder leiding van het atelierteam, bestaand uit 3 beeldend kunstenaars.

* Begeleidende muziek door diverse muzikanten, waarbij u even lekker kunt neerstrijken met een kopje koffie. Margriet Sijm op de trekharmonica en Henk Binnendijk op de gitaar

Hospice:

Rondleidingen waarbij op een aantal momenten op basis van kleine groepjes en onder begeleiding van een vrijwilliger men de sfeer van het hospice kan proeven. De rondleidingen zijn onder voorbehoud afhankelijk van de situatie in het huis. De privacy van de bewoners zal worden gewaarborgd en heeft prioriteit.

De eerste rondleiding start om 11.30 uur en vervolgens om het uur.

Nieuwsbrief augustus 2015

 

De nieuwsbrief van augustus is uit.

Nieuwsbrief augustus 2015

Nieuwsbrief is uit!

 

U kunt de nieuwste editie van onze nieuwsbrief hier downloaden.

Webdesign and development by Joniisraeli.com