Vereniging Vrienden van De Mantelmeeuw.

Doel vereniging

 

Op 3 maart 1998 is de Vereniging Vrienden van De Mantelmeeuw opgericht met als statutair doel:

– het verlenen van aanvullende en ondersteunende hulp aan Stichting De Mantelmeeuw en

– het onder de aandacht brengen van het belang van het verlenen van hulp thuis aan mensen in hun laatste levensfase en hun verwanten binnen de regio Woerden.

De Vereniging tracht deze doelstelling te verwezenlijken door:

– verwerven van financiële middelen om het werk van de stichting te ondersteunen, nu en in de toekomst

– zorgen voor voldoende bekendheid bij mogelijke zorgvragers, naasten, verwijzende instanties en alle inwoners in de omgeving.

 

Webdesign and development by Joniisraeli.com