Vereniging Vrienden van De Mantelmeeuw.

Schenkingen

 

Als u de Vereniging financieel wilt steunen is dat mogelijk via een eenmalige of periodieke schenking of in de vorm van een legaat.

De Vereniging Vrienden van De Mantelmeeuw is een zgn. ANBI , een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat een schenking aan onze organisatie aftrekbaar is voor de belastingen.

Om als ANBI te worden aangemerkt dient een organisatie aan verschillende voorwaarden te voldoen. De instelling mag bijvoorbeeld niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van die instelling.

Ook moeten de werkzaamheden voor 90 % het algemeen belang dienen. Wilt u meer weten over de voorwaarden verwijzen we u naar de site van de ANBI regelgeving.

In het kader van transparantie kunt u op deze site bij ANBI diverse stukken vinden.

Voor periodieke schenkingen (minimaal vijf jaar achtereen jaarlijks een ongeveer gelijk bedrag) gold vroeger de noodzaak van een notariële akte. Dat is niet meer nodig: de onderlinge afspraak kan nu op een formulier worden vastgelegd, en er is geen drempelbedrag. Het formulier is hier te downloaden. Op die manier vastgelegde schenkingen komen voor 100% en zonder maximum in aanmerking voor aftrek bij uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Ook eenmalige schenkingen uit een nalatenschap worden door de fiscus vriendelijk behandeld. Als ANBI-instelling hoeft De Mantelmeeuw er geen erfbelasting over te betalen: het volledige bedrag komt dus ten goede aan het hospice en de vrijwilliger thuiszorg.

Vereniging Vrienden van De Mantelmeeuw staat als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) bij de belastingdienst geregistreerd onder nummer 816025216.

Indien u meer informatie wilt over de wijze waarop u een schenking kunt doen of indien u middels een legaat of erfstelling de Vereniging wilt steunen uit uw nalatenschap, kunt u contact opnemen met de penningmeester van de Vereniging  via het kantoor 0348-423784.

Webdesign and development by Joniisraeli.com