Vereniging Vrienden van De Mantelmeeuw.

Open ochtend Hospice De Mantelmeeuw

 

Zaterdag 2 december 2023 tussen 10.00 tot 12.00 uur.

Open ochtend Hospice De Mantelmeeuw, Meeuwenlaan 14, Woerden.

Iedereen die belangstelling heeft voor het vrijwilligerswerk in het Hospice en/of bij terminaal zieke mensen in de thuissituatie, of die zich wil laten informeren over de zorgmogelijkheden is van harte welkom op deze ochtend. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden.

Voor wie nu of op termijn gebruik wil maken van de zorg in het Woerdense hospice De Mantelmeeuw, kan het prettig zijn vooraf al een keer te komen kijken. De genoeglijke sfeer van bijvoorbeeld de huiskamer en de bewonerskamers is moeilijk uit te leggen, maar wie  het zelf kan  ervaren kan zich beter een beeld vormen.  De open ochtenden elke eerste zaterdag van de maand zijn daar een mooie laagdrempelige gelegenheid voor.  Ook wanneer u zich wil oriënteren op de functie van vrijwilliger. U bent ook welkom als u gewoon interesse heeft in het werk van De Mantelmeeuw.

Nieuwsbrief augustus 2023

De nieuwsbrief Vrienden van de Mantelmeeuw augustus 2023 is uitgekomen.

 

Nieuwsbrief augustus 2023

Algemene ledenvergadering Vrienden van de Mantelmeeuw uitgesteld

In onze nieuwsbrief die onlangs is verschenen, wordt gemeld dat op 10 mei aanstaande een algemene ledenvergadering plaatsvindt. Onvoorziene omstandigheden maken, dat die vergadering niet door kan gaan. Zo spoedig mogelijk zal een nieuwe datum voor die vergadering worden vastgesteld.

Belastingvrij schenken

Voor periodieke schenkingen (minimaal vijf jaar achtereen jaarlijks een ongeveer gelijk bedrag) gold vroeger de noodzaak van een notariële akte. Dat is niet meer nodig: de onderlinge afspraak kan nu op een formulier worden vastgelegd, en er is geen drempelbedrag. Het formulier is hier te downloaden. Op die manier vastgelegde schenkingen komen voor 100% en zonder maximum in aanmerking voor aftrek bij uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Ook eenmalige schenkingen uit een nalatenschap worden door de fiscus vriendelijk behandeld. Als ANBI-instelling hoeft De Mantelmeeuw er geen erfbelasting over te betalen: het volledige bedrag komt dus ten goede aan het hospice en de vrijwilliger thuiszorg.

Volg ons op twitter

Stichting De Mantelmeeuw is ook te volgen via twitter @StMantelmeeuw

Webdesign and development by Joniisraeli.com