Vereniging Vrienden van De Mantelmeeuw.

ANBI

De Vereniging Vrienden van de Mantelmeeuw is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor wie geld aan de Vereniging Vrienden van de Mantelmeeuw wil nalaten of schenken, is het wellicht belangrijk te weten dat wij als ANBI zijn vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen.

Met ingang van 1 januari 2014 zijn ANBI’s verplicht een aantal gegevens via de website te publiceren, met als doel het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Voor de Vereniging Vrienden van de Mantelmeeuw vindt u deze gegevens hieronder.

Naam:

Vereniging Vrienden van de Mantelmeeuw

RSIN 

 816025216

 

Contactgegevens:

Vereniging Vrienden van de Mantelmeeuw

Meeuwenlaan 14

3443 BC  WOERDEN

Telefoon: 0348 423784

E-mail: info@demantelmeeuw.nl

Website: www.vriendenmantelmeeuw.nl

Kamer van Koophandel: 30148115

Bankrekening: NL23 RABO 0338 3001 39

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter:                        mevrouw A.J. Horden

Penningmeester:            de heer B. Hummel

Secretaris/vice vz:          de heer A.G.J. Kwakkernaat

Bestuurslid:                       mevrouw M.C. te Giffel

Bestuurslid:                       mevrouw J.C. Mast

Beloningsbeleid:

Er is geen beloningsbeleid van toepassing. De vereniging heeft geen personen in dienst en de bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.

Doelstelling van de Vereniging:

Het verlenen van aanvullende en ondersteunende hulp aan de Stichting De Mantelmeeuw, gevestigd te Woerden en het onder de aandacht brengen van het belang van het verlenen van hulp aan terminale patiënten en hun verwanten binnen de regio Woerden.

Beleid:

De Vereniging tracht het doel te bereiken door

Verslag uitgevoerde activiteiten/financiën:

Standaard publicatie ANBI 2022

U kunt het Jaarverslag inzien over 2019, zoals dat is vastgesteld via de digitale consultatieronde 2020.

Ook treft u hier het financiële jaarverslag aan over 2022

De activiteiten worden samen met Stichting de Mantelmeeuw uitgevoerd. U vindt hier het verslag van 2022. 

Tevens het verslag algemene ledenvergadering van de Vereniging 2019. Dit verslag is vastgesteld via de digitale consultatieronde 2020. 

Door de corona maatregelen was het niet mogelijk om in 2020 en in 2021 veilig een ledenvergadering te beleggen. 

 

 

 

 

Webdesign and development by Joniisraeli.com