Vereniging Vrienden van De Mantelmeeuw.

Collecte 2014

 

Bijna twaalfduizend euro is de opbrengst van de collecte die in week 35 werd gehouden voor hospice De Mantelmeeuw. Tientallen vrijwilligers gingen met hun collectebussen huis-aan-huis op pad in Woerden, Harmelen, Kamerik, Zegveld en Linschoten. Voor de collectant met de hoogste collecte-opbrengst (ruim vierhonderd euro) was er een leuk boeket. “Fijn dat mijn bussen het meeste geld bevatten”, zegt ze, “maar dat is natuurlijk vooral te danken aan al die gulle gevers!”
Stichting De Mantelmeeuw in Woerden geeft ondersteuning aan mensen in de laatste fase van hun leven. Met hulp van getrainde vrijwilligers kunnen terminale patiënten thuis of in het hospice aan de Meeuwenlaan op een waardige en persoonlijke manier afscheid nemen van het leven.
De Mantelmeeuw is voor haar financiering voor een belangrijk deel afhankelijk van giften, donaties en sponsoring. De opbrengst van de collecte wordt gebruikt voor renovatie van de keuken in het hospice aan de Meeuwenlaan.

Webdesign and development by Joniisraeli.com